Kontakt: Jožica Ovčjak, T: 02 884 65 15

Tjaša Vodeb Pečnik,

E-pošta: odrasli.sssgm@sc-sg.si

 • ekonomski tehnik
 • trgovec
 • gastronom hotelir
 • gastronomsko turistični tehnik
 • turistični tehnik
 • gastronomija (pti)
 • obdelovalec lesa
 • mizar
 • lesarski tehnik (pti)
 • predšolska vzgoja
 • okoljevarstveni tehnik
Kontakt: Brigita Rapuc, T: 02 884 65 63

 

 • zdravstvena nega
 • zdravstvena nega (pti)
 • bolničar – negovalec
Dostopnost