Varstvo osebnih podatkov

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

Za namene izobraževanja in izpopolnjevanja dijakov, študentov, udeležencev izobraževanja odraslih, tečajnikov in za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje, za namene zaposlovanja ter za nemoten potek dela Šolski center Slovenj Gradec obdeluje osebne podatke dijakov, staršev oz. zakonitih zastopnikov, študentov, udeležencev izobraževanja odraslih, tečajnikov in drugih deležnikov v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani starša ali dijaka, študenta ali drugega posameznika. Preberite več informacij o obdelavi osebnih podatkov za posameznike.

Informacije o varstvu osebnih podatkov za dijake.

 

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na Šolskem centru Slovenj Gradec je Nina Meh, dostopna po telefonu na številki 01 2807601 in po elektronski pošti na naslovu dpo@bic-lj.si oz. na naslovu Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana.

Starši, dijaki, študenti in drugi na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Dostopnost