Šolski center
www.sc-sg.si

Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec

 

Srednja zdravstvena šola
www.szs.sc-sg.si

Gosposvetska 2, 2380 Slovenj Gradec

 

Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
www.sssgm.sc-sg.si

Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec in

Koroška cesta 53, 2366 Muta

 

Gimnazija

www.gim.sc-sg.si

Gosposvetska 2, 2380 Slovenj Gradec

 

Višja strokovna šola
www.vss.sc-sg.si

Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec

 

Dostopnost