AKTUALNE INFORMACIJE V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3

Od oktobra 2018 dalje na Šolskem centru Slovenj Gradec izvajamo brezplačne tečaje oz. usposabljanja v okviru projekta MUNERA 3. Do sedaj so že potekala naslednja usposabljanja, ki so bila tudi uradno potrjena:

  • Pravopis in uradni dopisi,
  • Prva pomoč na ekskurzijah in potovanjih,
  • Slovenske narodne jedi,
  • Angleška konverzacija na višjem nivoju (usposabljanje je bilo organizirano tudi za udeleženo osebje mednarodnega projekta Erasmus+, na Višji strokovni šoli),
  • Klasična masaža,
  • Krepitev zdravja in obvladovanje psihofizičnih obremenitev s pomočjo masaže,
  • Priprava dietnih jedi,
  • Nemški strokovni jezik na področju zdravstva na višjem nivoju ter
  • Napredna analitika za zagotavljanje večje učinkovitosti pri pridobivanju ključnih informacij za odločitve.

POGOJI ZA VKLJUČITEV

Usposabljanja so za vse udeležence brezplačna. Ciljna skupina so zaposleni v podjetjih in drugih zavodih. Pogoj za udeležbo je, da kandidat predloži potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

Informacije dobite na telefonskih številkah: 02 88 46 524 ali 02 88 46 509. Prijave kandidatov so možne po elektronski pošti na e-naslov: lidija.ajtnik@sc-sg.si

Obveznost vključenih kandidatov je vsaj 80 % prisotnost pri izvedbi posameznega programa. Trajanje programov je v večini po 50 pedagoških ur, le usposabljanje Pravopis in uradni dopisi traja 55 pedagoških ur (1 pedagoška ura traja 45 minut).

Udeleženci pridobijo dodatna znanja in kompetence na višjem nivoju, te pa so vezane na vsak posamezni program usposabljanja.

OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV

Na prvem srečanju udeleženci izpolnijo izjavo GDPR, o uporabi njihovih osebnih podatkov za obravnavo za namene projekta. Nato izpolnijo statistični vprašalnik, ki ga izpolnijo še po 4. tednih in po 6. mesecih od začetka usposabljanja. Podpišejo tudi pogodbo o vključitvi v usposabljanje. Za vsak termin je posebna lista prisotnosti, ta je obvezna tudi za razne druge oblike dela – delo na daljavo in pisni izdelek, … Na zadnjem srečanju udeleženci izpolnijo še evalvacijski vprašalnik. Po uspešno zaključenem izobraževanju prejmejo potrdilo.

Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike: www.eu-skladi.si

                                                                                   Koordinatorica: Lidija Ajtnik, prof.